You are here:Home/Resources/ Byzantine Coins/ Coins Bibliography/ Bŭlgarski Srednovekovni Pechati i Moneti

Ĭordanka I︠U︡rukova and Vladimir Penchev (1990)

Bŭlgarski Srednovekovni Pechati i Moneti

Izd-vo Bŭlgarski khudozhnik, Sofia.