You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Kağıthane’ye Dair Bazı Bilgiler

M. M Aktepe (1976)

Kağıthane’ye Dair Bazı Bilgiler

In: Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya armağan, pp. 335–363, Türk Tarih Kurumu, Ankara.