You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Onsekizinci yüzyıl Istanbul mimarısınde batılılasma süreci

Ayda Arel (1975)

Onsekizinci yüzyıl Istanbul mimarısınde batılılasma süreci

I.T.U. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, Istanbul.