You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı bahçeleri ve hasbahçeler

Nurhan Atasoy (2005)

15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı bahçeleri ve hasbahçeler

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları. (ISBN: 9751731801 9789751731807).