Şeyh Bedreddin (1970)

Vâridât

Elif Yayınları, Istanbul. Elif yayınları.

Bedreddin, Şeyh, 1358?-1420., Sufism – Early works to 1800.