You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ İstanbul'un Osmanlı dönemi suyolları

Kâzım Çeçen (1999)

İstanbul'un Osmanlı dönemi suyolları

[İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi], İstanbul.