You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının transkripsiyonu

Yücel Dağlı, Robert Dankoff, and Seyit A Kahraman (ed.) (1996-2007)

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının transkripsiyonu

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (ISBN: 9789750802355).