You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Tarih İçinde İstanbul ve Şehrin Gelişmesi

Semavi Eyice (1980)

Tarih İçinde İstanbul ve Şehrin Gelişmesi

In: Atatürk Konferansları, 1975, vol. 17(Türk Tarih Kurumu), pp. 89–182, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.