You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Osmanlı tarihi. Vol. 5, Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri 1789-1856

Enver Z Karal (ed.) (1947)

Osmanlı tarihi. Vol. 5, Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri 1789-1856

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Türk Tarih Kurumu yayınlarından.

History., Turkey – History – Ottoman Empire, 1288-1918.