You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Türk edebiyatında şehr-engizler ve şehrengizlerde İstanbul

Agâh S Levend (1958)

Türk edebiyatında şehr-engizler ve şehrengizlerde İstanbul

İstanbul Fethi Derneği, İstanbul Enstitüsü yayınları, Istanbul. İstanbul Fethi Derneği, İstanbul Enstitüsü yayınları.

Turkish poetry.