You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Hünernâme: Minyatürleri ve sanatçıları.

Sayyid Luqmān (1969)

Hünernâme: Minyatürleri ve sanatçıları.

Doğan Kardeş Matbaacılık ve Sanayii A.Ş. Basımevi, Istanbul.