You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Osmanlı toplumunda zındıklar ve mülhidler (15.-17. yüzyıllar)

Ahmet Y Ocak (1998)

Osmanlı toplumunda zındıklar ve mülhidler (15.-17. yüzyıllar)

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınıdır, Istanbul. Tarih Vakfı yurt yayınları. (ISBN: 9753330790).

Heresies, Islamic – Turkey – History., Heretics, Muslim – Turkey., Islamic sects – Turkey – History.