You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Edirne Sarayı

Osman Rifat (1957)

Edirne Sarayı

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,. Türk Tarih Kurumu yayınlarından, 7. seri.