You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi tezkirelerine göre 16. y.y.'da edebiyat araştırma ve eleştirisi

Harun Tolasa (1983)

Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi tezkirelerine göre 16. y.y.'da edebiyat araştırma ve eleştirisi

Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları.

Poets, Turkish – Early modern, 1500-1700 – Biography., Turkish poetry – Early modern, 1500-1700 – History and criticism.