İsmail H Uzunçarşılı and Enver Z Karal (1947)

Osmanlı tarihi

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. (ISBN: 9751600103 9789751600103 975160785X 9789751607850).