You are here:Home/Resources/ Manuscripts-on-Microfilm Database/ Search the Database/ Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 9, 28

Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 9, 28

Microfilm

Additional Information

  • Appr. Date: 10th c., 11th c. (10th-11th c.)
  • Genres: Medical or scientific
  • Illustrations: Yes

Notes

For full digital reproduction of the ms., see Online Resources.
Illustrations and maps.

Fols. 1r-185v: Cosmas, Indicopleustes, fl. 6th cent. Topographia Christiana. [Χριστιανοῦ χριστιανικὴ τοπογραφία περιεκτικὴ παντὸς τοῦ κόσμου].

Chapters listed under separate titles (parts of the Topographia Christiana):
Fols. 186r-189r: Λόγος συνημμένος περὶ μεγέθους ἡλίου.
Fols. 189v-196v: Ἔτι σαφέστερος λόγος καὶ περιεκτικώτερος σκοπός, καὶ ὅτι διὰ πάσης τῆς θείας γραφῆς διδασκόμεθα δύο καταστάσεις πεποιηκέναι τὸν Θεόν, ταύτην καὶ τὴν μέλλουσαν.
Fols. 197r-228v: Περὶ διαμονῆς οὐρανῶν λόγος ζ΄.
Fols. 229r-240r: Εἰς τὴν ὠδὴν Ἐζεκίνου καὶ εἰς τὸν ἀναποδισμὸν τοῦ ἡλίου.
Fols. 240v-246v: Λόγος θ΄. Περὶ δρόμου ἄστρων.
Fols. 247r-266v: Λόγος ι΄. Χρήσεις πατέρων.
Fols. 267r-273v: Καταγραφὴ περὶ ζώων ἰνδικῶν καὶ περὶ δένδρων ἰνδικῶν, καὶ περὶ τῆς Ταπροβάνης νήσου.
Fols. 274r-279v: Λόγος ιβ΄. Ἔτι ἕτερος λόγος σημαῖνον ὅτι πολλοὶ τῶν ἔξωθεν ἀρχαίων συγγραφέων μαρτυροῦσι τῇ ἀρχαιότητι τῶν θείων γραφῶν τῶν διὰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν είρημένων, καὶ ὅτι ὕστερον πάντων οἱ Ἕλληνες φαίνονται μεμαθηκότες γράμματα καὶ περὶ τῶν θείων γραφῶν ἐρριζωμένην ἔχοντες τὴν ἀπιστίαν.

External Online Resources