You are here:Home/Resources/ Manuscripts-on-Microfilm Database/ Microfilm bibliography/ Katalogos hellēnikōn cheirographōn tou Mouseiou Benakē (10os-16os ai.)

E. Lappa-Zizica and M. Rizou-Couroupou (1991)

Katalogos hellēnikōn cheirographōn tou Mouseiou Benakē (10os-16os ai.)

Mouseio Benakē, Athens.

Manuscripts, Greek (Medieval and modern), Byzantine