You are here:Home/Resources/ Manuscripts-on-Microfilm Database/ Microfilm bibliography/ Katalogos tōn cheirographōn tēs Ethnikēs Vivliothēkēs tēs Hellados

Iōannēs Sakkeliōn, Alkibiadēs I Sakkeliōn, and Ethnikē Vivliothēkē tēs Hellados (1892)

Katalogos tōn cheirographōn tēs Ethnikēs Vivliothēkēs tēs Hellados

ex tou Ethnikou typographeiou kai lithographeiou, Athens.