You are here:Home/Resources/ Digitized Rare Books/ Logos pros tous Latinous peri tou Hagiou Pneumatos hoti ek tou Patros ou mēn kai ek tou Huiou ekporeuetai

Logos pros tous Latinous peri tou Hagiou Pneumatos hoti ek tou Patros ou mēn kai ek tou Huiou ekporeuetai

 
HOLLIS Number
Contributors
Nikolaos, Bishop of Methone, active 12th century
Publication
En Londinōi: Typois Gilvertou kai Rivingtonos, 1858

Description

Digital Facsimile

Contains works by Gennadios Scholarios, Grēgorios Palamas, Geōrgios Koressios, and others, each with separate half title page.

 

Language

Greek, Modern (1453-)
 

Subject

Holy Spirit -- Early works to 1800; Father of the church, Greek -- Early works to 1800